Friday, 1 April 2011

a worrying trend

"Eskimo’s kennen nog maar drie woorden voor sneeuw", De Speld, 3/21/2011 ("Eskimos now have only three words for snow") — subtitle "Klimaatverandering debet aan taalverarming" ("Climate change to blame for language impoverishment"):
Een uitgebreid taalonderzoek onder 1.000 Inuit heeft uitgewezen dat het aantal woorden dat hun taal kent voor sneeuw is gereduceerd tot drie. In 1996, de laatste keer dat een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd, waren dit er nog tien. De trend lijkt onomkeerbaar. In 1965 kenden de Eskimo’s nog honderd woorden voor sneeuw.An extensive linguistic study of 1,000 Inuit has found that the number of words for snow in their language has been reduced to three. In 1996, the last time a similar study was conducted, there were ten. The trend seems to be irreversible: in 1965, the Eskimos had a hundred words for snow.(Apologies for the poor quality of my translations from Dutch…)

The cause is apparently plain to see:Flemmo te Gader, linguïst bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en verantwoordelijk voor het onderzoek, luidt de noodklok: “Als deze trend zich doorzet hebben de Eskimo’s over tien jaar helemaal geen woorden meer voor sneeuw.” Te Gader wijt de ontwikkeling in de eerste plaats aan de opwarming van de aarde. “Als er minder sneeuw is, heb je er ook minder woorden voor nodig."Flemmo te Gader, a linguist at Radboud University in Nijmegen who was responsible for the research, sounds the alarm bell: "If this trend continues, in ten years the Eskimos will have no more words for snow at all." Te Gader attributes the development primarily to global warming. "If there is less snow, you'll also need fewer words."Similar statistical tendencies are noted closer to home:[Irma] De Ruijter [van de universiteit van Harderwijk] vergelijkt de ontwikkelingen met het Nederlands. “Het kan erg hard gaan met een taal. Zo is recent gebleken dat Feyenoordsupporters anno 2011 30% minder woorden hebben voor ‘doelpunt’ dan in 2001.”[Irma] De Ruijter [of the University of Harderwijk] makes a comparison to developments in Dutch. "A language can change really quickly. Thus it has recently been shown that supporters of Feyenoord had 30% fewer words for 'goal' in 2011 than in 2001."

8 comments:

Anonymous said...

So how many words have we got for snow ?!
L9

Anonymous said...

Snow is snow. Why should it be called something else - like 'ice water'?

Jonny said...

Uitstekend!

GIDEON MACK said...

Before the Inuit got satellite tv and broadband 'snow' was probably the main topic of conversation. Now they probably have a hundred ways to say "didn't we watch this last week"?

Anonymous said...

"the wrong kind of snow"

Anonymous said...

I thought this was a clever April Fool.

Jane Griffiths said...

it was! clearly too clever by half

Jonny said...

Ik heb ze!